Algemene voorwaarden

ART 1. Algemeen

1.1 De site www.mrandmrs-green.com is een handelsmerk van Mr. and Mrs. Green BV
1.2 Adres

Mr. and Mrs. Green
Delftseplein 28
3013 AA Rotterdam
NEDERLAND 
T: 0031 88-008 99 00
E: info@mrandmrs-green.com 
1.3 Bankgegevens
RABOBANK
Rekeningnummer: NL84RABO0346087074 
1.4 KVK Amsterdam nr: 75632551
1.5 BTW nr: NL860346262B01
1.6 Website: www.mrandmrs-green.com

ART. 2 Overeenkomsten en aanbiedingen
2.1 Mrandmrs-green.com behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 De Overeenkomst tussen Mrandmrs-green.com en Koper komt tot stand door de bestelling te bevestigen. 2.3 Mrandmrs-green.com heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Winkelhouder te weigeren. 2.4 Afbeeldingen, informatie, mondelinge en schriftelijke mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail verstrekken wij zo nauwkeurig mogelijk. Mrandmrs-green.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 2.5 Aanbiedingen op Mrandmrs-green.com zijn geldig zolang de voorraad strekt. 2.6 Aanbiedingen zijn niet te combineren met andere acties. Mrandmrs-green.com behoudt zich het recht de voorwaarden van acties zonder opgaaf van reden te wijzigen. 

ART. 3 Bestellingen en communicatie                                                               
3.1 Voor beschadigingen, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer met Mrandmrs-green.com is Mrandmrs-green.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mrandmrs-green.com.
3.2 De Koper heeft het recht om de ontvangen bestelling binnen een termijn van 14 dagen terug te sturen naar Mrandmrs-green.com.
3.3 Wanneer een bestelling binnen deze termijn aan Mrandmrs-green.com wordt geretourneerd, zal het betaalde bedrag na ontvangst op de bank of giro rekening van de Koper worden teruggestort. De Koper dient Mrandmrs-green.com per e-mail op de hoogte te brengen van het retour sturen van een bestelling en de datum van het retour sturen te vermelden. De verzendkosten van het retoursturen van het pakket zijn voor rekening van de Koper.
3.4 De bestelling dient ongeopend en compleet te zijn, verzegelingen van producten dienen ongebroken te zijn.
3.5 Zijn de producten toch geopend of een verzegeling toch verbroken of verkeren de producten in een slechte staat (zonder dat van te voren te hebben aangegeven), dan worden de producten wederom naar de Koper geretourneerd en zijn de verzendkosten voor de Koper. De producten worden pas verstuurd als de verzendkosten vooraf betaald zijn. 

ART. 4 Bezorgkosten
4.1 Voor Europa bieden vragen we een bijdrage zoals bij algemene postverzending is bepaald. 

ART. 5 Levering
5.1 Mrandmrs-green.com kan niet garanderen dat alle producten te allen tijde beschikbaar zijn.
5.2 Mrandmrs-green.com behoudt het recht voor een bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren, dit op grond van onder andere de hoogte van het totaalbedrag, openstaande facturen of het negatieve betalingsgedrag in het verleden. In dergelijke gevallen nemen wij contact met u op (uiterlijk binnen 5 werkdagen).
5.3 Wanneer een bestelling op werkdagen vóór 12:00 uur geplaatst is, wordt deze dezelfde dag verzonden. In het weekend en op feestdagen worden bestellingen niet verwerkt. De bestellingen worden dan pas de eerstvolgende werkdag verzonden. 
5.4 Als een Koper in het verleden niet of te laat aan de betalingsverplichting heeft voldaan, wordt de bestelling pas in behandeling genomen, nadat de Koper deze vooruit heeft betaald. Indien wij het vermoeden hebben dat iemand onder een andere naam of adres bestelt, dan behoudt Mrandmrs-green.com het recht voor de bestelling te weigeren.
5.5 Mocht een ontvangen bestelling niet overeenkomen met het door de klant ingevulde bestelformulier dan dient de klant onmiddellijk contact op te nemen met Mrandmrs-green.com. Wij proberen dan snel naar behoren te handelen.
5.6 Indien een bestelling niet geleverd kan worden doordat de klant verkeerde adresinformatie heeft verstrekt, dan is Mrandmrs-green.com niet aansprakelijk voor vertraagde levering en/of retournering. Mrandmrs-green.com behoudt zich het recht voor extra gemaakte kosten te verhalen op de Koper.
5.7 Zodra de producten op het opgegeven afleveradres in ontvangst zijn genomen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5.8 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende algemene voorwaarden en verzendkosten gelden. 

ART. 6 Leveringstermijn
6.1 Nadat de betaling van de Koper is binnengekomen, streven wij ernaar om uw bestelling binnen 48 uur te leveren. Om deze service te bieden zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals pakketdiensten en banken. Pakketdiensten leveren alleen op “WERK”dagen. Dit houdt in dat, indien u op vrijdag na 22.00 uur of in het weekend bestelt, de bestelling de volgende werkdag (maandag) wordt verzonden en u de order dus dinsdag kunt verwachten.

Uw orders worden nog dezelfde dag verwerkt mits:
– De bestelling is geplaatst voor 16:00 uur.
– De betaling is goedgekeurd (in geval van overboeking moet de betaling dus eerst zijn voldaan).

ART. 7 Prijzen
7.1 Tenzij er op de website www.mrandmrs-green.com anders is vermeld, luiden alle prijzen en tarieven in euro’s en inclusief BTW. Andere overheidsheffingen worden apart verrekend.
7.2 Alle prijzen op www.mrandmrs-green.com zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ART. 8 Betaling
8.1 Voor online betalingen werkt Mrandmrs-green.com samen met het beveiligde online platform Mollie Payments. Bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

  • IDeal
  • Mistercash (België)
  • Vooruitbetaling
  • Visa
  • Mastercard
  • Paypal
  • Klarna

Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Mrandmrs-green.com is geen partij in de relatie tussen u en de kaartuitgever.

ART. 9 Overmacht
9.1 In geval Mrandmrs-green.com door overmacht verhinderd is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is nagekomen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Mrandmrs-green.com niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mrandmrs-green.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

ART. 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Mrandmrs-green.com verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen. De koper is gehouden om, op zijn kosten, aan de terugneming gekochte en afgeleverde producten zijn medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Mrandmrs-green.com in gebreke zal zijn. 

ART. 11 Aansprakelijkheid
11.1 Mrandmrs-green.com is niet aansprakelijk voor het verkeerde of onjuist gebruik van de bestelde producten. Kijk voor het gebruik van een product eerst altijd naar de gebruiksaanwijzing op het etiket van het product. Mocht een beschrijving of gebruiksaanwijzing van een product niet duidelijk zijn, neem dan per e-mail of telefonisch contact op met Mrandmrs-green.com.
Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 (veertien) werkdagen na het tijdstip van aflevering van de producten schriftelijk bij Mrandmrs-green.com te worden ingediend, onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten. 

ART. 12 Medische disclaimer
12.1 Voordat Koper met het gebruik van voedingssupplementen begint dient Koper dit vooraf met zijn/haar arts of specialist te overleggen. Alle informatie die op deze internetsite wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw huisarts, medisch specialist of informatie op of in een productverpakking of label. De informatie op deze internetsite is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten. Lees voor gebruik van op deze internetsite gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde voeding.

ART. 13 Privacy
13.1 De door koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het Mrandmrs-green.com klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. 

ART. 14 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
14.1 De Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mrandmrs-green.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

ART. 15 Diversen
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland en voor marketingdoeleinden.

ART. 16 Website inhoud
16.1 Alle inhoud op deze website, waaronder foto’s, teksten, logo’s en grafisch materiaal is eigendom van Mrandmrs-green.com waar auteursrecht op van toepassing is. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om inhoud te kopiëren of te verveelvoudigen. 

ART. 17 Betalen met Klarna
17.1 In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

*ART. 18 Testen*

Het aanschaffen van de hormoon, bloed, speeksel en urinetesten zijn bindend. Ivm de persoonsgebonden aanschaf is er geen recht op retour na aanschaffing van de test. Dit omdat de kit na verzending onbruikbaar is voor nieuwe klanten en het labo onderzoek gelijk bij aanschaf door Mr. and Mrs. Green wordt ingekocht.