Terms and Conditions

ART 1. Algemeen

1.1 De site www.mrandmrs-green.com is een handelsmerk van Mr. and Mrs. Green BV

1.2 Adres

Mr. and Mrs. Green
Churchillplein 182
3011 EW Rotterdam
NEDERLAND

 

T: 0031 88-008 99 00

E: info@mrandmrs-green.com

 

1.3 Bankgegevens

RABOBANK
Rekeningnummer: NL84RABO0346087074

 

1.4 KVK Amsterdam nr: 75632551

1.5 BTW nr: NL860346262B01

1.6 Website: www.mrandmrs-green.com

ART. 2 Overeenkomsten en aanbiedingen
2.1 Mrandmrs-green.com behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 De Overeenkomst tussen Mrandmrs-green.com en Koper komt tot stand door de bestelling te bevestigen.
2.3 Mrandmrs-green.com heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Winkelhouder te weigeren.
2.4 Afbeeldingen, informatie, mondelinge en schriftelijke mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail verstrekken wij zo nauwkeurig mogelijk. Mrandmrs-green.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.5 Aanbiedingen op Mrandmrs-green.com zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.6 Aanbiedingen zijn niet te combineren met andere acties. Mrandmrs-green.com behoudt zich het recht de voorwaarden van acties zonder opgaaf van reden te wijzigen. 

ART. 3 Bestellingen en communicatie                                                               
3.1 Voor beschadigingen, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer met Mrandmrs-green.com is Mrandmrs-green.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mrandmrs-green.com.
3.2 De Koper heeft het recht om de ontvangen bestelling binnen een termijn van 7 dagen terug te sturen naar Mrandmrs-green.com.
3.3 Wanneer een bestelling binnen deze termijn aan Mrandmrs-green.com wordt geretourneerd, zal het betaalde bedrag na ontvangst op de bank of giro rekening van de Koper worden teruggestort. De Koper dient Mrandmrs-green.com per e-mail op de hoogte te brengen van het retour sturen van een bestelling en de datum van het retour sturen te vermelden. De verzendkosten van het retoursturen van het pakket zijn voor rekening van de Koper.
3.4 De bestelling dient ongeopend en compleet te zijn, verzegelingen van producten dienen ongebroken te zijn.
3.5 Zijn de producten toch geopend of een verzegeling toch verbroken of verkeren de producten in een slechte staat (zonder dat van te voren te hebben aangegeven), dan worden de producten wederom naar de Koper geretourneerd en zijn de verzendkosten voor de Koper. De producten worden pas verstuurd als de verzendkosten vooraf betaald zijn.

ART. 4 Bezorgkosten
4.1 Voor Nederland en België bieden wij gratis verzending vanaf €50,-.

Indien uw bestelling onder dit bedrag uitkomt vragen we een bijdrage zoals bij algemene postverzending is bepaald. 

ART. 5 Levering
5.1 Mrandmrs-green.com kan niet garanderen dat alle producten te allen tijde beschikbaar zijn.
5.2 Mrandmrs-green.com behoudt het recht voor een bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren, dit op grond van onder andere de hoogte van het totaalbedrag, openstaande facturen of het negatieve betalingsgedrag in het verleden. In dergelijke gevallen nemen wij contact met u op (uiterlijk binnen 5 werkdagen).
5.3 Wanneer een bestelling op werkdagen vóór 17:00 uur geplaatst is, wordt deze dezelfde dag verzonden. In het weekend en op feestdagen worden bestellingen niet verwerkt. De bestellingen worden dan pas de eerstvolgende werkdag verzonden. 
5.4 Als een Koper in het verleden niet of te laat aan de betalingsverplichting heeft voldaan, wordt de bestelling pas in behandeling genomen, nadat de Koper deze vooruit heeft betaald. Indien wij het vermoeden hebben dat iemand onder een andere naam of adres bestelt, dan behoudt Mrandmrs-green.com het recht voor de bestelling te weigeren.
5.5 Mocht een ontvangen bestelling niet overeenkomen met het door de klant ingevulde bestelformulier dan dient de klant onmiddellijk contact op te nemen met Mrandmrs-green.com. Wij proberen dan snel naar behoren te handelen.
5.6 Indien een bestelling niet geleverd kan worden doordat de klant verkeerde adresinformatie heeft verstrekt, dan is Mrandmrs-green.com niet aansprakelijk voor vertraagde levering en/of retournering. Mrandmrs-green.com behoudt zich het recht voor extra gemaakte kosten te verhalen op de Koper.
5.7 Zodra de producten op het opgegeven afleveradres in ontvangst zijn genomen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5.8 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende algemene voorwaarden en verzendkosten gelden.

ART. 6 Leveringstermijn
6.1 Nadat de betaling van de Koper is binnengekomen, streven wij ernaar om uw bestelling binnen 24 uur te leveren. Om deze service te bieden zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals pakketdiensten en banken. Pakketdiensten leveren alleen op “WERK”dagen. Dit houdt in dat, indien u op vrijdag na 22.00 uur of in het weekend bestelt, de bestelling de volgende werkdag (maandag) wordt verzonden en u de order dus dinsdag kunt verwachten.

Uw orders worden nog dezelfde dag verwerkt mits:
- De bestelling is geplaatst voor 16:00 uur.
- De betaling is goedgekeurd (in geval van overboeking moet de betaling dus eerst zijn voldaan).

ART. 7 Prijzen
7.1 Tenzij er op de website www.mrandmrs-green.com anders is vermeld, luiden alle prijzen en tarieven in euro's en inclusief BTW. Andere overheidsheffingen worden apart verrekend.
7.2 Alle prijzen op www.mrandmrs-green.com zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ART. 8 Betaling
8.1 Voor online betalingen werkt Mrandmrs-green.com samen met het beveiligde online platform Mollie Payments. Bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

 • IDeal
 • Mistercash (België)
 • Vooruitbetaling
 • Visa
 • Mastercard
 • Paypal

Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Mrandmrs-green.com is geen partij in de relatie tussen u en de kaartuitgever.

ART. 9 Overmacht
9.1 In geval Mrandmrs-green.com door overmacht verhinderd is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is nagekomen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Mrandmrs-green.com niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mrandmrs-green.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

ART. 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Mrandmrs-green.com verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen. De koper is gehouden om, op zijn kosten, aan de terugneming gekochte en afgeleverde producten zijn medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Mrandmrs-green.com in gebreke zal zijn.

ART. 11 Aansprakelijkheid
11.1 Mrandmrs-green.com is niet aansprakelijk voor het verkeerde of onjuist gebruik van de bestelde producten. Kijk voor het gebruik van een product eerst altijd naar de gebruiksaanwijzing op het etiket van het product. Mocht een beschrijving of gebruiksaanwijzing van een product niet duidelijk zijn, neem dan per e-mail of telefonisch contact op met Mrandmrs-green.com.
Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 (veertien) werkdagen na het tijdstip van aflevering van de producten schriftelijk bij Mrandmrs-green.com te worden ingediend, onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten. 

ART. 12 Medische disclaimer
12.1 Voordat Koper met het gebruik van voedingssupplementen begint dient Koper dit vooraf met zijn/haar arts of specialist te overleggen. Alle informatie die op deze internetsite wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw huisarts, medisch specialist of informatie op of in een productverpakking of label. De informatie op deze internetsite is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten. Lees voor gebruik van op deze internetsite gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde voeding.

ART. 13 Privacy
13.1 De door koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het Mrandmrs-green.com klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. 

ART. 14 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
14.1 De Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mrandmrs-green.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

ART. 15 Diversen
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland en voor marketingdoeleinden.

ART. 16 Website inhoud
16.1 Alle inhoud op deze website, waaronder foto’s, teksten, logo’s en grafisch materiaal is eigendom van Mrandmrs-green.com waar auteursrecht op van toepassing is. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om inhoud te kopiëren of te verveelvoudigen. 

ART. 17 Betalen met Klarna
17.1 In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 

ART 1. General

1.1 The site www.mrandmrs-green.com is a trademark of Mr. and Mrs. Green BV

1.2 Address

Mr. and Mrs. Green
182 Churchillplein
3011 EW Rotterdam
THE NETHERLANDS
P: 0031 88-008 99 00
E: info@mrandmrs-green.com

1.3 Bank details 

RABOBANK
Account number: IBAN: NL43RABO0184897092

1.4 KVK Amsterdam nr: 68096232

1.5 BTW no: 8558.88.878.B.01

1.6 Website: www.mrandmrs-green.com

ART. 2 Agreements and offers
2.1 Mrandmrs-green.com reserves the right to change the prices of products, especially when necessary on ground of (legal) regulations. 
2.2 The Agreement between Mrandmrs-green.com and Buyer is established by confirming the order.
2.3 Mrandmrs-green.com has the right to refuse a potential Shopkeeper without notice.
2.4 Pictures, information, oral and written notifications, statements etc. regarding all offers and the most important traits of the products that are offered by phone or email are provided as accurately as possible. However, Mrandmrs-green.com does not guarantee that all offers and products are completely in accordance with the provided information. In principle, any deviations cannotbe grounds for compensation and/or termination.
2.5 Offers on Mrandmrs-green.com are valid while stock lasts.
2.6 Offers can’t be combined with other promotions. Mrandmrs-green.com reserves the right to change the conditions of promotions without notice.  

ART. 3 Orders and communication
3.1 Mrandmrs-green.com is not liable for damage, mutilation, delays or improper delivery of orders and notifications as result of using the Internet or any other means of communication interacting with Mrandmrs-green.com, unless and in so far there’s a proven case of intent or gross fault on the part of Mrandmrs-green.com.
3.2 The buyer has the right to return the received order to Mrandmrs-green.com within a term of 7 days.
3.3 When an order has been returned to Mrandmrs-green.com within this term, the paid amount will be deposited back onto the bank or giro account of the Buyer after reception. The Buyer needs to inform Mrandmrs-green.com per email about returning an order and name the date of the return. The Buyer is responsible for shipment costs of returning the package.
3.4 The order needs to be unopened and complete, the product seals need to be intact.
3.5 Are the products opened or has a seal been broken or are the products in a bad state (without indicating this beforehand), then the products are once again returned to the Buyer and they are responsible for the shipment costs. The products will only be shipped if shipment costs have been paid in advance.

ART. 4 Delivery costs
4.1 We offer free shipment for the Netherlands and Belgium at a purchase of at least €50.

Should your delivery be below this amount, we ask a contribution as decided by general postal dispatch.

ART. 5 Delivery
5.1 Mrandmrs-green.com can’t guarantee that all products are available.
5.2 Mrandmrs-green.com reserves the right to not carry out an order directly or to refuse it on grounds of, among others, the total amount, unpaid invoices or negative payment behaviour in the past. In such cases, we will contact you (usually within 5 workdays) 
5.3 When an order has been placed on workdays before 17:00, it will be sent the same day. During weekends and holidays, the orders will not be processed. The orders will be processed on the next workday. 
5.4 If a buyer has not met payment obligations or has done so too late in the past, the order will only be processed after the Buyer has paid in advance. Should we suspect that someone is ordering under a different name or address, Mrandmrs-green.com reserves the right to refuse the order. 
5.5 Should a received order not comply with the order form filled in by the client, the client must immediately contact Mrandmrs-green.com. We will try to quickly act accordingly.
5.6 If an order can’t be delivered due to the client providing the wrong address information, Mrandmrs-green.com is not liable for delayed delivery and/or return. Mrandmrs-green reserves the right to charge the Buyer with additional costs. 
5.7 As soon as the product have been received at the specified delivery address, the risks, if the products have any, are transferred to the Buyer. 
5.8 When delivering abroad, different terms and conditions and shipments costs may apply.

ART. 6 Delivery term
6.1 After the Buyer’s payment has been received, we strive to deliver your order within 24 hours. To offer this service, we depend on other parties such as package services and banks. Package services only deliver on WORKdays. This means that, if you order on Friday after 22:00 or in the weekend, the order will be sent the next workday (Monday) and you can expect the order on Tuesday.

Your order will be processed the same day, provided:

- The order has been placed before 16:00.

- The payment has been approved (in case of overbooking, the payment must first be made).

ART. 7 Prices
7.1 Unless otherwise specified on the website www.mrandmrs-green.com, all prices and rates are in Euros and include VAT. Other government levies will be charged separately.

7.2 All prices on www.mrandmrs-green.comare subject to typos. We are not liable for the consequences of typo’s.

ART. 8 Payment
8.1 For online payment, Mrandmrs-green.com works with secure online platform Mollie Payments. Orders on the website can be paid in the following ways:

 • IDeal
 • Mistercash (Belgium)
 • Payment in advance
 • Visa
 • Mastercard
 • Paypal

Should you choose a payment method with a credit card, then the conditions of the card issuer apply. Mrandmrs-green.com is not a party in the relation between you and the card issuer.

ART. 9 Force majeure
9.1 In case Mrandmrs-green.com has been prevented by force majeure, to fulfill the agreement completely or partially and/or has been prevented from fulfilling the agreement on time, Mrandmrs-green.com is not liable for any damage. We define force majeure as every shortcoming that can’t be attributed to Mrandmrs-green.com because it isn’t there fault or their responsibility according to law, legal action or generally prevailing opinion. 

ART. 10 Retention of title
10.1 The ownership of delivered products is only transferred if the Buyer has paid the amount owed to Mrandmrs-green.com on grounds of any agreement. The risk regarding the products is transferred to the buyer the moment of delivery. The time of legal delivery is defined as the moment during which the client received the goods. The buyer is required, at his/her expense, to provide their cooperation to the repossession of purchased and delivered products, in which case he will be considered to have failed his obligations towards Mrandmrs-green.com.

ART. 11 Liability
11.1 Mrandmrs-green.com is not liable for wrong or improper use of the ordered products. Always check the manual on the label of the product for proper use. Should a description or manual of a product be unclear, then contact Mrandmrs-green.com by email or phone.

Complaints must be filed in writing at Mrandmrs-green.com within 14 (fourteen) workdays after the delivery of the products under specified mention of the nature of the complaints regarding the product delivered, at risk of forfeiting any rights.

ART. 12 Medical disclaimer
12.1 Before the Buyer starts using the nutrition supplements, the Buyer must first consult his/her doctor or specialist. All information offered on this website, including information related to medical matters, health issues, treatments and products, is only for informative ends. It is not meant as a replacement for the advice by your doctor, medical specialist or information on or in product packaging or a label. The information on this website is not meant for diagnosis of health issues or the prescription of products. Carefully read the information by the manufacturer of the products (on or in the packaging or label) before using the products bought on this website. Nutrition supplements should not be used as a replacement of varied nutrition.

ART. 13 Privacy
13.1 The data provided by the buyer is stored in the customer base of Mrandmrs-green.com. In this database, we also record data that is necessary for processing the orders, such as order, delivery and payment data. The customer base is used for carrying out and processing the orders and for marketing purposes. The data is not provided to third parties.

ART. 14 Intellectual and industrial ownership
14.1 The Buyer must unconditionally respect all intellectual and industrial ownership resting on the products delivered by Mrandmrs-green.com.

ART. 15 Miscellaneous
15.1 Dutch law applies to all rights, obligations, orders and agreements to which these delivery conditions apply, as well as these delivery conditions.

Disputes between parties will be submitted to the competent court in the Netherlands and for marketing purposes.

ART. 16 Website content
16.1 All content on this website, including pictures, texts, logos and graphic material is the property of Mrandmrs-green.com where copyright applies. The content can only be used for non-commercials purposes. It’s not allowed to copy or multiply content.

                                                                                                                                  

WE VALUE YOUR PRIVACY 

Because we at MR. AND MRS. GREEN consider your privacy and the protection of your data very important, we inform you that we are currently adjusting our privacy policy.

All changes that we implemented are aimed at helping you better understand how we process your data and which rights you have. We strive to comply with the General Data Processing Regulation (GDPR) of the European Union. These new regulations came into force on Friday May 25, 2018. Below, you will find a summary of the main updates:

 • We only use your data for our own purposes and your data is only viewed by us and not sent to others.
 • We do not use your contact data as example or for promotional purposes to draw more clients.
 • You can always access and view your contact data.

The new privacy policy has come into force on 25 May 2018. If you have any questions or doubts about these new regulations, you can contact us using: 0031 88 008 99 22 or send an email to info@mrandmrs-green.com